Fisk/Næringsmidler

Fisk/Næringsmidler

Signode leverer komplette systemløsninger til ulike bransjer, og næringsmiddelindustrien er en meget viktig sektor for våre produkter.

Vi har lang erfaring fra leveranse av maskiner og forbruksvarer til fiskeindustrien, bryggerier, produsenter av meieriprodukter, dagligvarer, vann og mineralvann, kjøttprodukter, frossenvarer, kaffe, vin og sprit m.m.
Ofte integreres våre produkter i eksisterende linjer, men våre systemer for transportemballering og merking av gods gjenfinnes også via egne eller andres komplette systemløsninger.

Produkter fra næringsmiddelindustrien transporteres ofte over store avstander, det kan handle om mange omlastninger før varen er fremme hos sluttkunden. Dette krever sikker og pålitelig emballering, der laststabilitet og vanntett emballering er av stor viktighet.
Ofte skal pallene også inn i automatiserte høylager, der det stilles strenge krav til pallens emballering.
Disse mulige problemstillingene løses enkelt med noen av våre Octopus strekkfilmmaskiner eller Signodes bandingsmaskiner.