Ingot & Billet

Ingot og Billet

I løpet av det siste tiåret har Signode vært ledende når det gjelder utvikling og innføring av kraftig Tenax® polyesterbanding for ingots- og billetsbanding, som erstatning for stålbanding. Med våre stroppehoder Z20/Z30 sammen med Tenax® polyesterbånd oppnås en overlegen løsning for pakking av ingots og billets, ettersom den gjenværende spenningen på pakken er høyere med PET enn med stålbånd. Dessuten blir det ingen flekker på materialet, samtidig som kantskadene reduseres når det brukes polyesterbånd istedenfor stålbånd.

På billetspakken forblir båndet svært tett rundt lasten, også når over-/underslag trykkes sammen eller krymper under håndtering og oppbevaring. Det PET-båndet som appliseres i både automatiske og halvautomatiske systemer klarer selv ujevne for pakning av ingots, og det gjør det mulig å applisere båndet med stor spenning på buntene. Dette fører til stabile transportpakker uten behov for buntkomprimering under bandingsprosessen, som i tradisjonelle stålbandingssystemer.

Inviter oss inn i prosjektet og la oss vise vår kvalitet!