Plater

Plater

Automatisering for stropping av formatplate kan fås for de fleste nye og eksisterende linjene ved hjelp av Signodes sortiment av moduloppbygde stroppemaskiner. Avhengig av produkt og vekt kan 19 til 32 mm stålbånd- eller polyesterbåndutstyr brukes for å sikre optimal emballeringsløsning. Det store tilbudet av ekstrautstyr til maskinene muliggjør stropping av platepakker på mange forskjellige måter, både tversgående og langsgående.

Ekstrautstyret omfatter:

  • under- og overslagsmating med varierende lengder på over- og underslagene
  • applikator for kantbeskyttelse, med magasin for kantbeskyttelse av papir eller metall
  • blekkstråleskriver
  • automatiske maskiner for strekkfilming av pakken.

Maskinene kan være faste eller ha kapasitet til å bevege seg automatisk langs med eller tvers over emballasjen med ulike stroppeposisjoner. Avhengig av linjens gjennomstrømming og budsjett kan det også leveres halvautomatiske, operatørstyrte PSF-løsninger, sammen med et stort tilbud av moduloppbygde ekstrautstyr.

Inviter oss inn i prosjektet og la oss vise vår kvalitet!