Høvleri

Høvleri

Ut fra den hydrauliske trelastpressen har Signode utviklet en automatisk bandingsmaskin, SP-Z20, for skånsom banding av høvlede trelastpakker.

Maskinen er moduloppbygget og kan utstyres med:

  • kantbeskyttelsesautomatikk i opp til 4 hjørner
  • underslagsautomatikk
  • sidebordautomatikk
  • pressing både ovenfra og fra siden.