Hus og komponenter

Hus og komponenter

Signode har gjennom årene levert mange maskiner for transportemballering til selskaper som produserer hus og komponenter.

Maskinene bygges ut fra kundens ønsker, og kan utstyres med kantbeskyttelsesautomatikk i opp til 4 hjørner.

Vårt bandingshode, Z-20, består av 2 moduler, som ved service enkelt kan byttes ut på mindre enn 2 minutter. Z-20 skjærer av båndet eksakt ved låsingen, og det innebærer at båndforbruket så vel som kostnadene holdes nede. Endring av båndspenningen gjøres enkelt direkte fra manøverpulten.