Luftputer

Luftputer

Bruk av luftputer er en spesielt god løsning for å sikre gods under transport.

Signodes luftputer brukes til sikring av gods i containere, jernbanevogner, fartøy og lastebiler. Luftputene fylles med trykkluft på noen minutter.


Luftputer kan leveres i to forskjellige typer.

For lettere gods bruker vi en luftpute fremstilt av krysslaminert polyetylen.

For tyngre gods benytter vi luftputer som er fremstilt av en innvendig blære av tre lag laminert polyetylen, med et ytre skall av 1, 2 eller 3 lag kraftlinerpapir.